Krótka historia Imperium

Na początku było Słońce. Ku Słońcu kierowało się życie i z życia zrodziła się siła, wola i ład.
Tak przynajmniej głoszą starożytne księgi złożone w samym Bohmatal, stolicy Imperium. Wierzyć temu czy nie, wątpliwości nie ulega jednak, że pierwsze legiony, poświęcone samemu Pelorowi, objęły kontrolę nad znaczym fragmentem ziem, które od ponad trzech tysięcy lat pozostają niezmiennymi granicami Imperium. W skład imperium wchodzą głównie ludzie sprzymierzeni paktem z krasnoludami, za którymi poszła część przedwiecznej rasy dzikich elfów z południa, kuzyni krasnoludów gnomy oraz przybyły drobny ludek niziołków.
Imperium przestało być jednak jednolite. Starszyzna krasnoludów szybko przejęła jurysdykcję nad terenami oddanymi Moradinowi – Jaerghlain, dziś zwanymi Hattel Am, z której szybko zrodził się aparat sprawujący faktyczną władzę, acz do dziś oficjalnie podległy cesarzowi w Bohmatal.
Znacznie większym aktem samowoli wykazał się rejon Złotych Pól, gdy podczas IV najazdu sułtana orków, oddolny ruch możnych oddanych Obad-Haiowi utworzył Zielone Rycerstwo, które odmówiło poddaństwa cesarzowi i rozgromiło orczych najeźdźców. Powiadają, że Obad-Hai wyjałowił orcze ziemie na zawsze rozbijając dawną potęgę, w której po dziś dzień żyją jedynie barbarzyńskie ludy dawno zapomniawszy o swych świetnych przodkach. Od tamtego momentu zrodził się trzeci rejon Taminicja, proklamujący bezwarunkową neutralność, posiadający niezależną armię defensywną oraz patriarchat druidów, który współrządzi siejską krainą Taminicji.
Pomimo wielu wojen prowadzonych na wielu frontach Imperium nie zachwiało się, ani nie powiększyło jednak też swojego terytorium, aż do czasów współczesnych…

Krótka historia Imperium

MIM Quest for glory & fame hemol33