Ważne osoby we Wlesinie

Ważni mieszkańcy

Tobiasz Strocki, mag-burmistrz
Olf Tamman, szef straży Wlesina
Edmund, przywódca gildii magów
Franciszek Jabłończyk, główny inżynier machin oblężniczych
Tame Moekl, proboszcz w świątyni Moradina
Rysiek Hejnał, karczmarz
Meb Plever, płatnerz/kowal
Mirosław Leśnik, właściciel kuźni
Mathieu Toussaint, zielarz/alchemik
Frank Glossard, ambasador z cesarstwa

Ważne osoby we Wlesinie

MIM Quest for glory & fame hemol33